Uusasiakashankinta, asiakastapaamiset, ”buukaukset”  ja käyntivaraukset

 

• tavoitamme oikeat päättäjät

• helpotamme myyntiorganisaation arkea sekä myynnin sujuvuutta

• aktivoimme nykyiset asiakassuhteet

• tehostamme myynnin ajankäyttöä

• tapaamiset tai tieto haluttuun kohderyhmään

 

Jäsenhankinta

 

• kasvun kumppanina suunnitelmallisessa yritys-
jäsenhankinnassa

• toimimme joustavin aikatauluin – yhteistyökumppanimme arvostavat tapaamme toimia

 

Markkinointi

 

• lehdistötilaisuudet, avajaiset, asiakastilaisuudet

• markkinnakartoitukset ja –selvitykset uusille tai nykyisille tuotteille ja palveluille uusasiakashankintaa parhaimmillaan

 

Tavoitamme tehokkaasti asiakkaasi – keskitymme työhön asiantuntemuksella